Naziv tvrtke:
Zubak Grupa d.o.o. poslovnica Sesvetski Kraljevec
Sjedište tvrtke:
Kobiljačka 101
10361 Sesvete-Kraljevec
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 2051001
Fax:
+385 1 2046215
E-mail:
Matični broj:
080010340
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0927210
IBAN:
BIC
GISA broj: